Intolerància alimentària

Intolerància alimentària

Qué es? La intolerància alimentària és una reacció de l’organisme quan s’ingereixen aliments que el cos no digereix o metabolitza, ja sigui parcial o completament. La intolerància alimentària és específica per a cada persona, el que vol dir que un aliment...